Zalety inwestowania we flipping mieszkań – cz. 1

W jednym z poprzednich wpisów rozważaliśmy różne strategie inwestowania, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości i flipów, bo – jak by nie było – tym się zajmujemy i na tym się znamy najlepiej. W tym i w kolejnym wpisie chcemy temat nieco pogłębić i pokazać jakie korzyści inwestor może odnieść z wyboru tej właśnie strategii.

Oczywiście pierwsze, co przychodzi na myśli rozważając korzyści z inwestowania we flipy to potencjał wysokich zysków. Inwestowanie w obrót mieszkaniami może dawać potencjał wysokich zwrotów z kilku powodów. Po pierwsze, inwestorzy (lub współpracujący z nimi flipperzy) mogą znajdować okazje kupna nieruchomości poniżej ich wartości rynkowej, co pozwala na osiągnięcie zysku przy późniejszej sprzedaży. Czasami już sam zakup wystarczająco dużo poniżej wartości rynkowej umożliwia zrobienie flipa bez angażowania dalszych zasobów potrzebnych do projektowania, remontu, marketingu i sprzedaży. Mówiąc inaczej – jeśli kupimy coś bardzo tanio i wystawimy na rynek tanio, to dalej możemy fajnie i szybko zarobić, nie angażując w to dużo czasu. Ta strategia jest atrakcyjna, ale wymaga często specyficznych umiejętności i dostępu np. do nieruchomości z problemami prawnymi, zadłużonych, prowadzenia egzekucji z nieruchomości po nabyciu wierzytelności hipotecznej itd.

Po drugie, przeprowadzenie remontów, modernizacji lub zmiany przeznaczenia nieruchomości może podnieść jej wartość i umożliwić sprzedaż z większym zyskiem. My staramy się w ostatnim czasie opierać nasze działania właśnie o tę strategię poprzez zakup mieszkań na rynku pierwotnym i ich wykończenie pod klucz. Wartość dodana dla klienta kupującego taką nieruchomość wynika z tego, że nie musi czekać aż budynek zostanie oddany przez dewelopera do użytkowania, ma założoną księgę wieczystą, a przede wszystkim nie musi się martwić prowadzeniem remontu i wszystkim, co się z tym wiąże – projektowaniem, szukaniem ekip budowlanych, wyborem i zakupem materiałów, nadzorem nad prowadzonymi pracami itd.

Po trzecie, występujące na rynku nieruchomości sytuacje, takie jak wzrost popytu czy rozwój danej lokalizacji (albo wręcz moda na nią – np. w Krakowie takim modnym miejscem stało się Zabłocie, które jest dawną dzielnicą przemysłową, obecnie gęsto zabudowaną przez deweloperów), mogą przyczynić się do wzrostu wartości nieruchomości w krótkim czasie. Dodatkowo, elastyczność czasowa sprzedaży nieruchomości daje możliwość oczekiwania na dogodne warunki rynkowe i maksymalizację zysku. W warunkach rosnących cen, może się okazać, że wstrzymanie się ze sprzedażą kilka miesięcy może dać zyski na pojedynczej transakcji wyższe o kilkadziesiąt tysięcy.

Wielu inwestorów korzysta z efektu dźwigni finansowej, czyli finansowania części inwestycji za pomocą pożyczek, co zwiększa potencjalne zyski (ale też i ryzyko – dlatego zawsze doradzamy inwestorom jedynie tych środków, na zwrot których mogą czekać przez przynajmniej 6-9 miesięcy, a czasem dłużej, np. jeśli budynek jest dopiero w trakcie budowy i do oddania do użytkowania mamy jeszcze np. rok).

Różnorodność lokalizacji, typów kupowanych nieruchomości (np. mieszkania małe, mieszkania 3-pokojowe dla rodzin, mieszkania premium) i strategii inwestycyjnych umożliwia dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i szukanie najbardziej atrakcyjnych okazji inwestycyjnych. Wreszcie, inwestowanie w obrót mieszkaniami daje możliwość zarządzania swoimi inwestycjami, co pozwala na kontrolę nad procesem i podejmowanie decyzji optymalizujących zyski. Przykładowo możemy podjąć decyzję o wystawieniu mieszkania z wyższą ceną, licząc się z dłuższym czasem sprzedaży. Albo na odwrót – obniżamy cenę, żeby przyspieszyć sprzedaż i zmaksymalizować roczną stopę zwrotu z inwestowanego kapitału.

Inwestowanie w obrót mieszkaniami może stanowić ważny element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Nieruchomości jako klasa aktywów mają odmienny charakter niż tradycyjne instrumenty finansowe, takie jak akcje czy obligacje. W efekcie pozwala to na rozproszenie ryzyka. Wynika to z faktu, że rynek nieruchomości niekoniecznie podlega tym samym czynnikom wpływającym na inne rynki, co może przyczynić się do niezależnych od siebie wyników inwestycji. Kiedy np. gospodarka zaczyna zwalniać i akcje tanieją, może upłynąć jeszcze dużo czasu zanim ceny nieruchomości zaczną spadać, ponieważ ten rynek charakteryzuje się dość dużą bezwładnością.

Wartość nieruchomości rośnie w długim okresie czasu, co może zapewnić stabilność i wartość dodaną do portfela inwestora. Dodatkowo, różnorodność lokalizacji i typów nieruchomości pozwala na uniknięcie koncentracji ryzyka w jednym obszarze czy branży. Inwestowanie w mieszkania o różnych charakterystykach, takich jak wspomniane mieszkania małe, mieszkania 3-pokojowe dla rodzin, mieszkania premium, ale też domy na przedmieściach czy nawet nieruchomości komercyjne, pozwala na korzystanie z różnych cykli i trendów rynkowych. W Krakowie w roku 2022, kiedy RPP podniosła stopy procentowe gorzej sprzedawały się szeregówki czy mieszkania dla rodzin (bo to głównie klient kredytowy), ale za to bardzo dobrze miał się rynek premium.

Ponadto, wynajmowanie nieruchomości przed ich sprzedażą może generować regularne dochody pasywne, które stanowią dodatkowe źródło dywersyfikacji. Inwestycje w nieruchomości często wykazują mniejszą zmienność cenową niż inne klasy aktywów, co może wpływać na stabilność portfela w okresach niepewności rynkowej.

Możliwość zabezpieczenia inwestycji hipoteką lub innymi formami zabezpieczenia nieruchomości może dodać dodatkową warstwę ochrony przed ewentualnymi stratami. Hipotekę można również wykorzystać do pozyskania finansowania – nie bez powodu banki uznają nieruchomości za najlepsze możliwe zabezpieczenie udzielanych pożyczek i kredytów.

Podoba Ci się to, co robimy? Polub i obserwuj w social media:

Chcesz dowiedzieć się więcej o nieruchomościach i inwestowaniu?

ZOBACZ


Powrót na listę wpisów

Komentarze do “Zalety inwestowania we flipping mieszkań – cz. 1”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *